Handelsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Studenterbolaget. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem kunden og Studenterbolaget. Enhver fravigelse af forretningsbetingelserne skal være udarbejdet skriftligt og bekræftet skriftligt af Studenterbolaget og kunden, herefter omtalt som Samarbejdspartneren.

Generelle oplysninger om virksomheden

Virksomhedens juridiske navn: SB Service & Levering ApS
Selskabsform: Anpartsselskab
CVR-nummer: 33772688
Adresse: Kanonbådsvej 2 - 1437 København K
Tlf.: 71 747474
E-mail: [email protected]

Herefter omtales SB Service & Levering ApS for Studenterbolaget.

Bestilling

For at indgå i en samhandel med Studenterbolaget, kræves det at Samarbejdspartneren har fået oprettet en kundeprofil, samt brugernavn og kodeord til hjemmesiden; www.studenterbolaget.dk.
For at kunne tilgå yderligere services såsom lån af udstyr, særpriser og betalingsløsningen SumUp, skal der være oprettet en gyldig samarbejdsaftale mellem Studenterbolaget og Samarbejdspartneren.
Studenterbolaget har ejendomsretten over de bestilte produkter, indtil der er modtaget fuld betaling.

Priser

Studenterbolagets gældende priser fremgår af vores hjemmeside; www.studenterbolaget.dk. Alle priser er dagspriser og opdateres løbende. Særpriser kan kun tilgås ved gyldig samarbejdsaftale.
Studenterbolaget tager forbehold for pris- og trykfejl.

Betaling

Studenterbolaget medsender følgeseddel ved levering af varerne og fremsender faktura til aftalt e-mailadresse.
Fakturaen skal som udgangspunkt være betalt tre bankdage efter fakturaen er modtaget, medmindre andet er aftalt.

SumUp betalingsløsning via Studenterbolaget

Ved køb af en SumUp betalingsterminal via Studenterbolaget, accepterer Samarbejdspartneren at fakturabeløbet bliver modregnet det indestående beløb fra SumUp.

Studenterbolaget trækker ingen betalinger før Samarbejdspartneren har modtaget de bestilte produkter samt faktura.

Manglende betaling

Såfremt Studenterbolaget ikke modtager rettidig betaling for de leverede varer, vil der udover et rykkergebyr, blive pålagt morarenter svarende til 2% pr. påbegyndt måned indtil betaling sker. Efter betalingsfristen på tredje rykker er overskredet, vil sagen overgå til inkasso. Rykkergebyret udgør 100 kr. inkl. moms pr. gang.
Studenterbolaget forbeholder sig retten til at suspendere fremtidige leverancer samt hente de produkter Samarbejdspartneren har på lager, såfremt Studenterbolaget ikke modtager rettidig betaling.

Udstyr

Ved en gyldig samarbejdsaftale er det muligt for Samarbejdspartneren frit* at låne udstyr (rullebar, fadølsanlæg, køleskab, klapbar m.m.) gennem Studenterbolaget.
Ved modtagelse af udstyret er Samarbejdspartneren forpligtiget til grundigt at undersøge udstyrets stand og forfatning. I tilfælde af beskadiget udstyr ved levering, er Studenterbolaget ikke ansvarlig overfor kunden, medmindre kunden har oplyst herom i en e- mail til [email protected] med specifikke detaljer og billeddokumentation. Dette skal ske inden udstyret tages i brug. Afgiver I som Samarbejdspartner ikke sådan meddelelse, uagtet I har opdaget eller burde have opdaget manglen, kan I ikke senere gøre manglen gældende, og dermed påløber eventuelle reparationsomkostninger Samarbejdspartneren.


Har I ikke en samarbejdsaftale, er det stadig muligt at låne udstyr, dog mod betaling. Vær opmærksom på at der i begge tilfælde er krav om minimumskøb efter evt. retur (forbrug).

Krav om minimumskøb for kontraktkunder

Ved en gyldig samarbejdsaftale med Studenterbolaget, er det muligt at låne udstyr uden beregning, blot nedenstående krav om minimumskøb opfyldes:

 • Bordanlæg 120 liter
 • Rullebar m. 2 haner 120 liter
 • Tropekøler m. 2 haner 180 liter
 • Tropekøler m. 4 haner 240 liter
 • Stilladsbar 6x2 meter 240 liter
 • Køleskab 400L 240 liter

Opfyldes kravene om minimumskøb ikke, er det muligt at låne udstyr mod beregning på samme vilkår som kunden uden samarbejdsaftale. Kontakt da kundeservice for info herom.


Ødelagt udstyr og mangler

Skulle uheldet være ude, og I kommer til at ødelægge vores udstyr, skal samarbejdspartneren som udgangspunkt betale for reparationen 1:1 jf. den regning vi får fra reparatøren. Sker uheldet i en travl periode, kan samarbejdspartneren i værste tilfælde blive opkrævet et gebyr yderligere som kompensation for ikke at kunne leje udstyret ud til andre kunder i perioden.


Mangler udstyret drypbakker når det modtages retur, vil samarbejdspartneren som udgangspunkt blive faktureret 1:1 pr. manglende drypbakke.

Levering

Levering sker landsdækkende, direkte fra Studenterbolaget via logistikpartnere til Samarbejdspartneren, alle hverdage i tidsrummet 08.00-16.00. Ønskes levering lørdag, søndag eller helligdage, vil ordren som udgangspunkt blive pålagt et weekendgebyr på 1.600 kr. inkl. moms. Vi gør opmærksom på, at der ikke med sikkerhed kan garanteres levering i weekenden samt på helligdage.

Ved indgåelse af en samarbejdsaftale fastsættes leveringstidspunktet for hvilke dage, Studenterbolaget og herunder DRINX og Royal Unibrew leverer de aftalte produkter. Som udgangspunkt er aftalte leveringsdage faste og kan kun ændres hvis det aftales med Studenterbolaget. Studenterbolaget tilstræber altid at efterkomme vores Samarbejdspartners ønsker, og er altid villige til at indgå i dialog, hvis der opstår ønsker om levering på andre tidspunkter til særlige arrangementer og større fester.

Bestilling skal ske senest 48 timer før forventet levering på hverdage, ex:

 • Bestil senest mandag kl. 12 hvis I ønsker levering onsdag.
 • Bestil senest tirsdag kl. 12 hvis I ønsker levering torsdag.
 • Bestil senest onsdag kl. 12 hvis I ønsker levering fredag

Bemærk venligst: Overholdes tidsfristen for bestillinger ikke, pålægges der som udgangspunkt et tillæg grundet hastelevering. Tillægget udgør 1.600 kr. inkl. moms.
Bestiller du efter kl. 9, er det som udgangspunkt ikke muligt at få levering den efterfølgende dag.

Der er krav til leveringssted og adgangsveje fra vores leverandører. Ved tvivl om muligheden for levering af de bestilte varer, kan Studenterbolaget i samråd med Samarbejdspartneren undersøge, hvorvidt leveringsstedet opfylder leverandørens krav til levering.

Minimumsbestillinger

Der tilskrives ikke leveringsomkostninger på ordrer over 5.000 kr. inkl. moms (pant inkluderet). Er ordren under 5.000 kr. inkl. moms (pant inkluderet) vil den blive pålagt leveringsomkostninger på 600 kr. inkl. moms.

Udsolgte varer

Der tages forbehold for udsolgte varer samt varer i restordre. Er den bestilte vare udsolgt, er det Studenterbolagets ansvar at skaffe et tilsvarende produkt til samme pris. Er varen derimod i restordre, vil Studenterbolaget forsøge at tilbyde et tilsvarende produkt til en konkurrencedygtig pris.

Bestillingsvarer

Enkelte produkter på vores hjemmeside fremgår som bestillingsvarer med en leveringstid på 7 hverdage. Vær opmærksom på at disse produkter som udgangspunkt ikke tages retur, medmindre andet er aftalt.

Returnering

Når der handles hos Studenterbolaget, betales der kun for de varer der er anbrudte. Der kan som udgangspunkt ikke returneres varer for mere end 40% af ordrens værdi, uden at Samarbejdspartneren vil blive opkrævet 8% af returvarernes indkøbspris. Returneres der en sådan mængde varer, at det samlede køb beløber sig til under 5.000 kr. pant inkluderet (minimumsbestilling), vil der blive opkrævet leveringsomkostninger på 600 kr. inkl. moms, da kriteriet for fri fragt dermed ikke længere er opfyldt. Skulle arrangementets størrelse vise sig at blive mindre end først antaget, bedes samarbejdspartneren informere Studenterbolaget herom så hurtigt som muligt.


For at Studenterbolaget kan tage imod en returnering, er det vigtigt at de overskydende varer er i god stand og kan distribueres til videresalg. Det er strengt nødvendigt, at forpakninger eller emballage ikke er blevet åbnet eller brudt på de enkelte varer - vi tager kun hele kolli retur, med undtagelse af uåbnede spiritus og sirupflasker, som tages retur enkeltvis.


Det er vigtigt, at det sikres at returpallen med pant og returvarer er pakket efter gældende regler, så den ikke vælter i lastbilen (se tilsendt returguide ved kundeoprettelse), og at pallen er placeret på fast underlag ex asfalt eller fliser, så palleløfterne kan køre på underlaget.


Vi afhenter retur alle hverdage i tidsrummet 08.00 – 16.00. Mulige returdage samt tidsrum kan dog variere efter landsdel. Vi bestræber os altid på at afhente i det ønskede tidsrum, men kan ikke garantere det.
Ønskes returafhentning lørdag, søndag eller helligdage, vil ordren blive pålagt et weekendgebyr på 1.600 kr. inkl. moms. Vi bestræber os på at opfylde jeres ønsker om returafhentning, men gør opmærksom på at vi ikke med sikkerhed kan garantere returafhentning weekend og helligdage.


Studenterbolaget yder som udgangspunkt 3 måneders returret fra købsdato. Returretten gør sig kun gældende på varer med over 3 måneders holdbarhed tilbage fra returtidspunktet.


Bemærk at følgende ikke tages retur:

- Friske varer som fx frugt og mælk samt varer med kortere levetid end 3 måneder
- Bestillingsvarer samt sæsonvarer (fx julebryg)
- Returpant på dåser, plastflasker samt RTD og cider flasker

Bestillingsvarer

Det er ikke muligt at returnere bestillingsvarer, da disse bliver bestilt specifikt hjem efter Samarbejdspartnerens ønske. Det er vigtigt, at bestillingsvarer ikke placeres sammen med en almindelig retursending, da chaufførerne ikke skelner mellem forskellige varetyper og vil tage alle varer med retur. Bestillingsvarer vil ikke blive krediteret, og det er derfor Samarbejdspartneres eget ansvar, at holde disse varer adskilt, hvis ikke de skal gå tabt.

Forgæves returafhentning

Har samarbejdspartneren bestilt returafhentning, og der viser sig ikke at være hverken returpant eller -varer til afhentning når chaufføren er fremme vil der blive opkrævet et gebyr på 600 kr. inkl. moms for forgæves kørsel. Ligeledes gælder det, hvis det ved returafhentning ikke er muligt at få kontakt til samarbejdspartneren, og vi ikke er orienteret Herom, vil der blive opkrævet et gebyr på 600 kr. inkl. moms (gælder ikke ved nøglefri levering og returafhentning).

Reklamation

Samarbejdspartneren er forpligtiget til straks, dels at kontrollere at det leverede antal varer stemmer overens med antallet på følgesedlen, og dels grundigt at undersøge varernes stand og forfatning.
Hvis der er sket en fejllevering eller varerne er mangelfulde, påhviler det Samarbejdspartneren at meddele dette til Studenterbolaget straks på e-mail til [email protected] eller via telefon på 71747474. Reklamationen skal indeholde en specifikation af de mangler der påberåbes.
Studenterbolaget er ikke ansvarlig overfor kunden, medmindre kunden har noteret alle manglende eller beskadigede varer på følgesedlen og oplyst herom i en e-mail til kundeservice.
Afgiver Samarbejdspartneren ikke en sådan meddelelse, uagtet de har opdaget eller burde have opdaget manglen, kan der ikke senere gøres manglen gældende.

Det præciseres, at Samarbejdspartnerens reklamationsret i alle tilfælde bortfalder 6 måneder efter leveringen. Studenterbolaget er bekendt med og accepterer, at reklamationsfristen på 6 måneder ikke kan gøres gældende over for en senere erhverver, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, i det omfang denne i øvrigt vil kunne kræve erstatning for mangler ved salgsgenstanden - i disse tilfælde gælder en reklamationsfrist på 2 år i henhold til købeloven.

Herudover fremhæves, at reklamationsretten er begrænset til varens naturlige holdbarhed, og at denne forudsætter, at varen er opbevaret og i øvrigt blevet behandlet korrekt.
Hvis reklamationsretten gøres gældende, forbeholder Studenterbolaget sig retten til at afhjælpe manglen eller ombytte varen.

Pant

Studenterbolaget følger vores leverandørers og Dansk Retursystem A/S regler om pant samt de til enhver tid gældende pantsatser. Gældende pantreglerne rekvireres ved at skrive til [email protected].

Force Majeure

I tilfælde af at en part rammes af force majeure, er den pågældende part berettiget til at udskyde sin ydelse, indtil hindringen er ophørt uden at dette berettiger den anden part til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Force majeure skal omfatte alle tilfælde udenfor Studenterbolagets rimelige kontrol, herunder produktionsnedbrud, ildebrand, krig, oprør, civile uroligheder, lokal eller national strejke, manglende, mangelfuld eller forsinket levering fra underleverandører, dårlig høst, mangel på arbejdskraft og/eller brændstof, handels- eller valutarestriktioner, lockout, strejke, indgreb fra offentlige myndigheder etc. Studenterbolaget er ikke forpligtet til at informere kunden om forekomsten af en force majeure begivenhed.

Persondatapolitik

For at anvende vores tjenester, har vi brug for visse personoplysninger for at kunne gennemføre købet, levere dine varer og for at kunne komme i kontakt med dig. For at en ordre kan gennemføres, skal Samarbejdspartneren oplyse navn, adresse, CVR-nummer (hvis muligt), telefonnummer, e-mailadresse og bankoplysninger. Informationerne anvendes udelukkende til opfyldelse af ordren, og hvis kunden accepterer det, også til udsendelse af tilbud samt andet markedsføringsmateriale. De afgivne oplysninger behandles og opbevares elektronisk af Studenterbolaget. Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.


Vi behandler dine personlige oplysninger med omhu og respekt, og de videregives udelukkende i følgende tilfælde:

 • Du har afgivet dit samtykke til videregivelsen.
 • For at opfylde, behandle og levere din ordre, videregives nødvendige oplysninger til vores leverandører.
 • I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overfører vi personoplysninger til vores it-samarbejdspartner. Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede.

Deling af persondata til tredjepart begrænses til kun den nødvendige data og kun almindelige persondata. Desuden sikrer Studenterbolaget, at dataudveksling med tredjepart sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens bestemmelser. Samarbejdspartneren har til enhver tid ret til at få indsigt i registrerede oplysninger om denne samt til at få foretaget nødvendige rettelser, ligesom samarbejdspartneren har ret til at gøre indsigelse mod fejlagtige registreringer eller registreringer, der ikke er lovpligtige. I sådanne tilfælde rettes henvendelse til Studenterbolaget på [email protected].

Lovgivning

Studenterbolaget og Samarbejdspartnernes indbyrdes forhold er i sin helhed reguleret af dansk ret.
Enhver tvist mellem Studenterbolaget og Samarbejdspartneren skal afgøres ved enten voldgift i Danmark eller ved de almindelige domstole ved Studenterbolagets hjemting.

Aldersgrænse ved køb af alkoholholdige varer

I henhold til den danske lovgivning om salg af alkohol, må drikkevarer med 16,5 procent alkohol eller derover ikke sælges til personer under 18 år. Du skal derfor være fyldt 18 år, for at kunne købe varer med en alkoholprocent over 16,5. Ved køb af drikkevarer med 1,2 til 16,5 procent alkohol skal du være fyldt 16 år.
Ved gennemførelse af ordrer erklærer køber at være bekendt med gældende lovgivning om salg af alkoholholdige drikkevarer.

Ændringer af handelsbetingelser

Studenterbolaget forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår.

Din session er udløbet.
Tryk her for at logge ind igen.