Vilkår

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Studenterbolaget. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem samarbejdspartneren og Studenterbolaget. Enhver fravigelse af forretningsbetingelserne skal være udarbejdet skriftligt og bekræftet skriftligt af Studenterbolaget og samarbejdspartneren.

Generelle oplysninger om virksomheden

Virksomhedens juridiske navn: Studenterbolaget ApS
Selskabsform: Anpartsselskab
CVR-Nummer: 33772688

Adresse: Raffinaderivej 8, 1 sal - 2300 københavn S
Att: Studenterbolaget ApS
Tlf: 30 815 815
E-mail: [email protected]

Bestilling

For at kunne bestille varer fra Studenterbolagets varesortiment, skal der være oprettet en gyldig samarbejdsaftale mellem Studenterbolaget og Samarbejdspartneren.
Ved oprettelsen af samarbejdsaftalen udleverer Studenterbolaget et brugernavn og et kodeord til hjemmesiden; www.studenterbolaget.dk, hvor alle bestillinger foretages.
Studenterbolaget har ejendomsretten over de bestilte produkter indtil der er modtaget fuld betaling.

Prisliste

Studenterbolagets gældende prisliste fremgår af vores hjemmeside; www.studenterbolaget.dk under bestilling. Prislisten kan til enhver tid rekvireres på [email protected].
Alle priser er dagspriser og opdateres løbende. Studenterbolaget tager forbehold for prisfejl og trykfejl.

Minimumsbestillinger

Studenterbolaget har qua vores leverandører et krav om minimumsbestilling. Minimumsbestillingen vil altid fremgå af vores prisliste og som et seperat dokument her på hjemmesiden. 

Kvittering

Når vores leverandører har leveret ordren, fremsender Studenterbolaget en faktura per e-mail med dato for, hvornår beløbet for ordren vil blive trukket fra samarbejdspartnerens konto. 

Betalingsservice

Ved indgåelse af nærværende aftale, forpligter samarbejdspartneren sig til at få oprettet en træktilladelse til Studenterbolaget gennem LeverandørService, der er en service udbudt af NETS. Studenterbolaget trækker herefter alle betalinger gennem den oprettede træktilladelse, direkte på samarbejdspartnerens konto. Alt betaling foregår via en krypteret forbindelse hos NETS.

Samarbejdspartneren har mulighed for at afvise en betaling op til tre bankdage efter Studenterbolaget har trukket det aftalte beløb. I dette tilfælde skal samarbejdspartneren selv henvende sig til sit pengeinstitut.

Tre dage efter fakturaen er modtaget, vil beløbet blive hævet direkte på samarbejdspartnerens konto. Studenterbolaget trækker dermed ingen betalinger før vores samarbejdspartnere har modtaget de bestilte produkter.

Såfremt Studenterbolaget ikke modtager rettidig betaling for de leverede varer, vil der udover et rykkergebyr, blive pålagt morarenter svarende til den officielle udlånsrente (2012 = 1,05 %) + 7 % p.a. Rykkergebyret er på første rykker 50 DKK og for anden og tredie rykker på 100 DKK. Efter betalingsfristen på tredie rykker er overskredet, vil sagen overgå til inkasso.

Levering

Levering sker direkte fra Studenterbolaget og DRINX til vores samarbejdspartner. Levering er altid gratis. 

Ved ingdgåelsen af samarbejdsaftalen fastsættes leveringstidspunktet for hvilke dage, Studenterbolaget og DRINX leverer de aftalte produkter. Som udgangspunkt er aftalte leveringsdage faste og kan kun ændres såfremt det aftales med Studenterbolaget. Studenterbolaget tilstræber altid at efterkomme vores samarbejdspartneres ønsker og er altid villige til at indgå i en dialog såfremt der opstår ønsker om levering på andre tidspunkter til særlige arrangementer og større fester.

Der er krav til leveringssted og adgangsveje fra vores leverandører. Såfremt der opstår tvivl om muligheden for levering af de bestilte varer, kan Studenterbolaget i samråd med samarbejdspartneren undersøge, hvorvidt leveringsstedet opfylder leverandørens krav til levering. Kontakt [email protected] for information om priser på levering og krav til leveringssted.

Når samarbejdspartneren modtager leveringen, påhviler det samarbejdspartneren straks at  kontrollere varerne for fejl og mangler.

Returnering

Når du handler hos Studenterbolaget betaler du kun for det I drikker. For at dette dog kan lade sig gøre er det vigtigt at overskyende drikkevarer er i god stand og kan tages retur til videresalg. Det er strengt nødvendigt at colli eller emballagen ikke er blevet åbnet eller brudt på varerne. Spiritusflasker tager vi retur som enkelt styk, så fremt flasken er uåbnet og i god stand.

Reklamation

Såfremt der er sket en fejllevering eller varerne er mangelfulde,  påhviler det samarbejdspartneren, at meddele dette til Studenterbolaget straks på tlf nr: 30 815 815 eller til [email protected].  Reklamationen skal indeholde en specifikation af de mangler der påberåbes.

Ansvar

Studenterbolagets ansvar er begrænset til tilfælde, hvor Studenterbolaget har handlet groft uagtsomt. Studenterbolagets eventuelle ansvar er begrænset til samarbejdspartnerens direkte tab og kan ikke overstige det beløb, som samarbejdspartneren har betalt for den pågældende ordre. Studenterbolaget er således ikke ansvarlig for samarbejdspartnerens indirekte tab af nogen art.

Pant

Studenterbolaget følger vores leverandørers og Dansk Retursystem A/S regler om pant. Pantreglerne kan til enhver tid rekvireres ved at skrive til [email protected].

Persondatapolitik

Studenterbolaget benytter et logistiksystem, der samler information om de besøgende på www.studenterbolaget.dk. Hensigten er at optimere hjemmesiden og dens brugermuligheder.

For at samarbejdspartneren kan bestille varer fra www.studenterbolaget.dk, er det nødvendigt, at samarbejdspartneren lader sig registrere med navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Disse oplysninger registreres kun internt hos Studenterbolaget, hvorefter Studenterbolaget opbevarer dem i fem regnskabsår, som Regnskabsloven kræver.

Manglende betaling

Såfremt Studenterbolaget ikke modtager rettidig betaling for de af kunden bestilte produkter forbeholder Studenterbolaget sig retten til at hente de produkter samarbejdspartneren har på lager.

Lovvalg og værneting

Studenterbolaget og samarbejdspartnernes indbyrdes forhold er i sin helhed reguleret af dansk ret.
Enhver tvist mellem Studenterbolaget og en samarbejdspartner skal afgøres ved enten voldgift i Danmark eller ved de almindelige domstole ved Studenterbolagets hjemting.